turklehceleri.org

Invertebrate

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

invertebrate /ɪnsɛsˈɔːɹɪəl/

1. (zool.) omurga kemiği olmayan, omurgasız, vertebrasız
2. mukavemetsiz, dayanıksız, zayıf iradeli
3. omurga kemiği olmayan hayvan
4. dayanıksız kimse.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

invertebrate

omurgasız


Last searches: