turklehceleri.org

His

Turkish to Pure Turkish Dictionary (Kuleli, 2013)

his

[Köken: Arapça] Duygu, Sezgi

Turkish—Tatar Dictionary (Ganiyev, 1998)

his

и. хис, тойгы

Comparative Turkic Languages Dictionary (Ercilasun, 1991)

his

Türkiye Türkçesi: his
Azerbaycan Türkçesi: hiss
Başkurt Türkçesi: his toyğo hiⱬim(läv)
Kazak Türkçesi: sezim sezik tüysik
Kırgız Türkçesi: sezim tuyum
Özbek Türkçesi: his
Tatar Türkçesi: his toyğı sizim(läv)
Türkmen Türkçesi: dūyğı
Uygur Türkçesi: his
Rusça: çuvstvo oşçuşçeniye

Explanatory Azerbaijani Dictionary (Orucovun, 2006)

his

is.
1. Yanan bir şeydən çıxan kəsif tüstü. Ocağın hisi. Tonqalın hisi. – Yel əsdikcə fənərin hisi artdı, işığın dairəsi getgedə kiçildi, zəiflənən alov qaranlığın qüvvətli pəncəsində boğuldu.. S.Rəhimov.
2. Həmin tüstüdən əşyaların üzərinə qonan qara çöküntü; qurum. Pəncərənin hisini təmizləmək. – Sağ tərəfdə isə taxtası köhnə və hisdən qaralmış bir qapı vardır. H.Nəzərli. Yazısı pozulmuş kağız hisdən sapsarı saralmışdı. B.Bayramov. • His basmaq (bağlamaq) – üzərində qurum əmələ gəlmək, hisdən qaralmaq. [Qəhrəmanın] fikri yenə də dolana-dolana hərəkət edir, .. ağacları his bağlamış damda dayanırdı. S.Rəhimov. Mətbəxin divarlarını his basmışdı. Ə.Sadıq.

Azerbaijani Thesaurus to Turkish (Çakıroğlu, 2013)

his

I. duda, qurum
{is, duman}

II. pas, çirk, kir, zığ, lil, zibil
{pas, pasak, kir, çöp, leke, pislik}

Pamukkale Azerbaijani to Turkish (ADT version)

his

is

English—Turkish Dictionary (FreeDict, 2017)

his /ˈeədəm/

1. (zam), (eril) onun
2. (zam.) onunki.

English—Turkish Dictionary (Anonymous)

his

(eril) onun
onunki
onun

Uzbek—English Dictionary (Dirks, 2005)

his

s. his(s).

Uyghur—Turkish Dictionary (Kurban, 2016)

his

a. His, duygu. His qilmaq – Hissetmek. Tughma his – Doğuştan gelen duygu.


Last searches: