turklehceleri.org

zira

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

zira

[Köken: Farsça] Şunluktan

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

zira

I бәйл. чөнки


ziraII и. (терсәктән урта бармак очына кадәрге) озынлык үлчәү берәмлеге

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

zira

Türkiye Türkçesi: zira
Azerbaycan Türkçesi: zḯra
Başkurt Türkçesi: sönki
Kazak Türkçesi: sondıktan
Kırgız Türkçesi: sebebi
Özbek Türkçesi: çünki zerà
Tatar Türkçesi: çönki
Türkmen Türkçesi: sebǟbi çünki
Uygur Türkçesi: çünki
Rusça: potomu çto

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

zira

bağl. [ər.] Çünki, ona görə ki (bəzən “ki” bağlayıcısı ilə). Deməzəm dəxi: “Sənə aşiqəm”, ey gül! Zira; Sənə aşiqliyim izhar edəli xar olubam. Füzuli. Zira ki, atası şahımızdır; Hər müşkül işə pənahımızdır. Məsihi. Yusif uşaqlarının içində hamıdan çox kiçik qız Sonanı istəyirdi. Zira ki, Sona əxlaq və ətvarda hamıdan gözəl bir qız idi. N.Nərimanov. ..Öz ana dilimizdə tədris və təlim etmək indi bizim əməllərimizin ən ümdəsidir.. Zira nəşri-maarif və təlimi-mədəniyyət üçün yeganə vasitəmiz bir bu təriqdir. Ü.Hacıbəyov.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

zira

zira

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

zira

bot.: (Persian) cumin.


Son arananlar: