turklehceleri.org

zedelemek

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

zedelemek

[Köken: Farsça+Türkçe] Buzmak, Ziyan geldirmek

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

zedelemek

Türkiye Türkçesi: zedelemek
Azerbaycan Türkçesi: zädälämäk
Başkurt Türkçesi: zıyan kiltiriv
Kazak Türkçesi: zıyan keltirüv
Kırgız Türkçesi: buzū zıyan keltirṻ
Özbek Türkçesi: zärär bermàḳ ziyàn yetkizmàḳ
Tatar Türkçesi: ziyan kitirü
Türkmen Türkçesi: ziyãn bermek zelel getirmek
Uygur Türkçesi: ziyan kältürmäk buzmak
Rusça: vredit' nanosit uşçerb


Son arananlar: