turklehceleri.org

zığ

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

zığ

is.
1. Duru (sulu) palçıq, lehmə, bataq. Qurşağacan batıb zığa; Əlləşir misirli qardaşlar. O.Sarıvəlli. Pilpilənin təpəsindən bozumtul zığ və lehmə axırdı. M.Süleymanov. ..Zığdan addım atmaq qeyri-mümkün olmuşdu. İ.Hüseynov.
2. Gözdə əmələ gələn çirk, kir.
3. Yağ, yağlılıq, qatılıq, qəlizlik.
4. Yaş peyin töküntüsü. ‣ Zığ vermək (vurmaq) – ağzınacan dolu olmaq. Böyük həyətin o biri başı toydan dağılışan adamla zığ verirdi. Ə.Əbülhəsən.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

zığ

I. lehmə, bataq
{çamur, batak}

II. çirk, kir
{pasak, kir}

III. qatılıq, qəlizlik
{katılık, şiddetlilik}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

zığ

çapak


Son arananlar: