turklehceleri.org

yummaq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yummaq

f. Qapamaq, örtmək. Gözlərini yummaq. Ağzını yummaq. – Məst ol gecəgündüz, nə bilim, yat nərələrdə; Yum gözlərini xaneyi-viranını görcək. M.Ə.Sabir. Çöhrəsindən sızan bu qan bəs nədir? Onun gözlərini yuman bəs nədir? M.Rahim. ‣ Göz açıb-yumunca – bax. göz.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

yummaq

qapamaq, örtmək
{kapamak, örtmek}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

yummaq

yummak

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

yummaq

Yummak. Köz yummaq – Göz yummak. Közüngni yum! – Gözünü yum! Köz yumuwalay – Birazcik uyuyayım. Közni yumup achqiche – Gözü yumup açanadek. Bu ishni közümni yumup bashlidim – Bu işi tevekkül diye başladım.


Son arananlar: