turklehceleri.org

yulaf

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

yulaf

[Köken: Yunanca] Sulu

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

yulaf

солы; yulaf unu солы оны

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

yulaf

Türkiye Türkçesi: yulaf
Azerbaycan Türkçesi: yulaf
Başkurt Türkçesi: holo
Kazak Türkçesi: sulı
Kırgız Türkçesi: sulu
Özbek Türkçesi: süli
Tatar Türkçesi: solı
Türkmen Türkçesi: süle
Uygur Türkçesi: sulu
Rusça: ovös

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yulaf

is. bot. At yemi kimi istifadə edilən, habelə dənindən yarma hazırlanan dənli bitki. Yulaf samanı. Yulaf əkini.


Son arananlar: