turklehceleri.org

yubanmak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yubanmak

karışnnak· III, 83 bkz> burbaşmak, yubalmak

çekinmek, bırakmak· III, 83

karışnnak· III, 83 bkz> burbaşmak, yubalmak

çekinmek, bırakmak· III, 83


Son arananlar: