turklehceleri.org

yorıga

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yorıga

yorga yürüyen (at için)· III, 174


Son arananlar: