turklehceleri.org

yonmoq

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

yonmoq

1: v.i. to burn, to blaze, to ignite. [yondir-, yondiril-, yondirish-]

2 v.i.: obs. to return.

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

yo'nmoq

v.t. to carve, to shape. [yo'ndir-, yo'nil-]


Son arananlar: