turklehceleri.org

yollanmaq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yollanmaq

1. f. Yola düşüb getmək, bir səmtə istiqamət almaq. Səhərdir, məktəbə yollanır Xumar; Yanında bir yığın yoldaşı da var. S.Vurğun. [Səriyyə] ayaqları əsə-əsə Ayaz və Niyazı yanına saldı. Mitil yorğanı dalına atıb mehmanxanaya tərəf yollandı. M.İbrahimov.
2. məch. Göndərilmək. Şeylər çoxdan yollanıb. Məktub təyyarə ilə yollanmışdır. – Yetişdi Osmana Əşrəfdən xəbər: “Sabah yatab ilə yollanır Əjdər”. H.K.Sanılı.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

yollanmaq

I. getmək
{gitmek}

II. göndərilmək
{gönderilmek}

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

yollanmaq

Yollanmak, sevkedilmek, gönderilmek.


Son arananlar: