turklehceleri.org

yiyəsiz

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yiyəsiz

sif. Yiyəsi, sahibi olmayan; sahibsiz. Yiyəsiz ev. Yiyəsiz mülk. Yiyəsiz bağ. // Baxımsız. Yiyəsiz uşaq. // Zərf mənasında. Yurd yiyəsiz qalanda donuz təpəyə çıxar. (Ata. sözü).

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

yiyəsiz

sahibsiz, baxımsız
{sahipsiz, kimsesiz}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

yiyəsiz

başıboş


Son arananlar: