turklehceleri.org

yimlemek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yimlemek

gözle işaret etmek, III, 310 bkz>imlemek


Son arananlar: