turklehceleri.org

yigrenmek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yigrenmek

tüyü ürperrnek, iğrenmek III, 109


Son arananlar: