turklehceleri.org

yezne

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yezne

büyük kız kardeşin kocası· III, 35


Son arananlar: