turklehceleri.org

yengi

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yengi

1. “Yeni”nin qəd. forması. Zülfünü eylə kənar, olsun əyan əbrulərin; Yengi ay rövşənlənir, mahim, hava olduqca saf. S.Ə.Şirvani.
2. Gələn il. Nə söz dedim o gülə, məndən inciyib getdi? Bizim barışmağımız yengi il baharə çəkər. Ə.Vahid.


Son arananlar: