turklehceleri.org

yarmak

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

yarmak

ф. яру; кисү

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

yarmak

Türkiye Türkçesi: yarmak
Azerbaycan Türkçesi: yarmag
Başkurt Türkçesi: yarıv büliv
Kazak Türkçesi: jaruv
Kırgız Türkçesi: carū
Özbek Türkçesi: yàrmàk
Tatar Türkçesi: yaru bülü
Türkmen Türkçesi: yãrım yılık semestr
Uygur Türkçesi: semestr
Rusça: semestr

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yarmak

yarmak, bir şeyl keserek zorla yarmak, parçalamak; yere s ınır çizmek,I, 399, 437;III, 33, 57. 58

para·I, 20. 22. 35, 75, 130, 131, 142,143, 168, 175, 180, 214, 219, 223, 242, 281, 297, 298, 303, 321, 322, 334. 341. 377. 397,398, 402;II, 22, 39, 41, 44, 51, 62, 66, 67, 78, 92. 122, 127, 131, 103, 229, 237. 249, 250, 260;III, 3. 43. 67. 80, 84. 94, 121


Son arananlar: