turklehceleri.org

yarısa

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yarısa

yarasa·III, 433 bkz> aya yersgil


Son arananlar: