turklehceleri.org

yarın

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

yarın

[Köken: Yerel] (Ad): Erte, (Zarf): Erteye

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

yarın

1. и. иртәгесе көн. 2. рәв. иртәгә; yarın sabah иртәгә иртән

Uşak Ağzı Sözlüğü (Sunucu, 2001)

yarın

Sırt.

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

yarın

Türkiye Türkçesi: yarın
Azerbaycan Türkçesi: sabah
Başkurt Türkçesi: irtägä
Kazak Türkçesi: erten erteŋgi kün
Kırgız Türkçesi: erteŋ
Özbek Türkçesi: ertä
Tatar Türkçesi: irtägä
Türkmen Türkçesi: yãrpı-yalta çḯğ-çarsı çala-çula
Uygur Türkçesi: çala-pula äpläp-säpläp
Rusça: naspeⱨ koye-kak

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yarın

is. [türk.] kit. Sabah, gələcək gün. Bütün arzularım gülür yarına; Xəyaldan ilhamlar almamaq üçün. S.Vurğun. Mübarizə bu gün də var; yarın da; Mən də onun ən ön sıralarında. R.Rza. // Gələcək. Kim bilir, yarın bu pirin böyük daşı şəhərin hansı ehtiyacına sərf ediləcəkdi. S.Hüseyn. Müjdə verdin bizlərə gözlənilən yarından. M.Rahim.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yarın

yarın· II, 250

kürek kemigi, çigin kemlğl· III, 21


Son arananlar: