turklehceleri.org

yanlık

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yanlık

çoban çantası· III, 45


Son arananlar: