turklehceleri.org

yamyam

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

yamyam

[Köken: İngilizce] Kişi yiyici

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

yamyam

Türkiye Türkçesi: yamyam
Azerbaycan Türkçesi: adamyeyän yamyam
Başkurt Türkçesi: kişi aşavsı
Kazak Türkçesi: adam jegiş
Kırgız Türkçesi: kişi cegiç
Özbek Türkçesi: adamⱨor
Tatar Türkçesi: kişi aşavçı
Türkmen Türkçesi: eğilmek bükülmek
Uygur Türkçesi: yantaymak egilmäk
Rusça: osedat' krivit's'a kosit's'a

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yam-yam

is. İnsan əti yeyən vəhşi. // Vəhşi, adamyeyən. [Şeyda:] Sakit ol, anacan, Mudrov nə adamyeyəndir, nə yam-yam. Ə.Məmmədxanlı. Kulak pusquda durur gecə yam-yamlar kimi baxır. S.Rüstəm.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

yamyam

yamyam


Son arananlar: