turklehceleri.org

yaşınmaq

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yaşınmaq

qayıd. Köhnə məişətdə: yad kişilərə görünməmək üçün üzünü örtmək, üzünü bir şeylə örtüb gizlətmək. Ay üzünü görmək istər, sevdiyim! Söylə görüm, bəs yaşınmaq nədəndir? Qurbani. Görəndə Zakiri istər yaşına; Bimürüvvət qoymaz dönüm başına. Q.Zakir.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

yaşınmaq

çəkinmək, gizlənmək
{kaçmak, gizlenmek}


Son arananlar: