turklehceleri.org

yaşın

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yaşın

şimşek,I, 236;II, 356;III, 22, 310, 319


Son arananlar: