turklehceleri.org

yışıglıg

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yışıglıg

ipli, ipi olan· III, 49


Son arananlar: