turklehceleri.org

yığın

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

yığın

[Köken: Anlam kayması] Üyüm, Üyüntü, Üyme, Üymek, Top, Toplam, Toplantı

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

yığın

и. өем

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

yığın

Türkiye Türkçesi: yığın
Azerbaycan Türkçesi: yığın toplu
Başkurt Türkçesi: öyöm tuplantı
Kazak Türkçesi: üyindi üyme
Kırgız Türkçesi: top
Özbek Türkçesi: üyüm top todä
Tatar Türkçesi: öyim tuplantı
Türkmen Türkçesi: günlük ḯş ⱨakı
Uygur Türkçesi: künlük häk
Rusça: padönnaya plata

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yığın

is.
1. Koma, qalaq, topa; yığıntı halında olan şey. Ot yığını. Saman yığını. Şey yığını. Odun yığını. – Sarxan özü sağ tərəfdəki torpaq yığınının arxasında uzandı. M.Hüseyn.
2. bax. yığım.
3. Kütlə, izdiham, qələbəlik, bir yerə toplanıb yığılmış camaat. ‣ Bir yığın – çox miqdarda, çoxlu. Bir yığın kitab. Bir yığın adam. – Çalışdılar bu bir yığın insanlar; Xırmanlarda, tarlalarda, biçində. A.Səhhət. Səhərdir. Məktəbə yollanır Xumar; Yanında bir yığın yoldaşı da var. S.Vurğun.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

yığın

kütlə, izdiham
{kitle, izdiham}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

yığın

öbek, yığın


Son arananlar: