turklehceleri.org

yörgemek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

yörgemek

sarmak,III, 307


Son arananlar: