turklehceleri.org

yön

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

yön

[Köken: Yerel] Yan, Yak, Yön, Bağıt

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

yön

и. 1) юнь, тараф; 2) юнәлеш ◊ yönden (билгеле бер) тарафтан

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

yön

1. Cihet
2. Düzen, Nizam, Tertip

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

yön

Türkiye Türkçesi: yön
Azerbaycan Türkçesi: yön istigãmat cähät
Başkurt Türkçesi: yün yak taraf
Kazak Türkçesi: jak bağıt
Kırgız Türkçesi: cak
Özbek Türkçesi: yän tàmàn yàk
Tatar Türkçesi: yak yün taraf
Türkmen Türkçesi: yãn tarap
Uygur Türkçesi: tärap yak yan
Rusça: storona

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

yön

is.
1. Üz, üz tərəf, ön tərəf. Oturubdurub yönü oyana; Durub-durub yeriməyin nədəndir? M.P.Vaqif. Gah yönümü çevirirəm Şirvana; Gah üz tutub Gürcüstana, ağlaram. Molla Cümə. Gülsənəm arvad yönünü oğluna tərəf çevirmədən cavab verdi və aşağı əyilib ocağı üfürməyə başladı. M.Hüseyn. • Yön çevirmək – üz çevirmək, üzünü tutmaq, müraciət etmək. Ələsgər, yön çevir şahlar şahına; Yapış ətəyindən, şikayət eylə! Aşıq Ələsgər. Yönünü tutmaq – üzünü.. tərəfə çevirmək. Hər kəsin dünyada bir qibləsi var; Mən də yönüm sənə sarı tutmuşam. M.P.Vaqif.
2. İstiqamət, səmt, tərəf. • Yön almaq – istiqamət almaq, üz tutmaq, ...tərəfə getmək. Ertəsi gün sübh tezdən Qaraxan Xırdanı və məni oyatdı. Onlar birlikdə yoncalığa tərəf yön aldılar. S.Rəhimov. ‣ Yönü bəri olmaq dan. – sağalmağa başlamaq, sağalmaq əlamətləri göstərmək. Səs hər yana yayıldı. Padşaha muştuluğa getdilər ki, Qəmərin nəfəsi qayıtmışdır, xırda-xırda yönü bəri olur. (Nağıl).

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

yön

I. üz, tərəf
{yüz, taraf}

II. istiqamət, səmt, tərəf
{istikamet, semt, taraf}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

yön

yön


Son arananlar: