turklehceleri.org

xəsis

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

xəsis

sif. Simic, ifrat dərəcədə qənaətcil, pul xərcləməkdən hər vasitə ilə çəkinən. [Qulu:] Allah pulu götürüb belə xəsisə verir ki, sandığa qoyub gecə-gündüz keşiyini çəkir. S.S.Axundov. Olursunuz, duman olun, sis olmayın; Nədə xəsis olsanız da; Sevgidə xəsis olmayın! B.Vahabzadə.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

xəsis

simic, dargöz, acgöz, tamahkar
{cimri, haris, açgözlü, tamahkâr}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

xəsis

cimri, eli sıkı, hasis


Son arananlar: