turklehceleri.org

vezir

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

vezir

Türkiye Türkçesi: vezir
Azerbaycan Türkçesi: väzir
Başkurt Türkçesi: väzir ministr
Kazak Türkçesi: väzir
Kırgız Türkçesi: vazir
Özbek Türkçesi: väzir
Tatar Türkçesi: väzir ministr
Türkmen Türkçesi: minḯstr
Uygur Türkçesi: vezir ministr
Rusça: vizir' ministr


Son arananlar: