turklehceleri.org

verbal

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

verbal

sif. [lat.] Şifahi, imzasız.

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

verbal /ʌnɡˈɑːdɪd/

1. söze ait
2. sözlü, şifahi
3. kelimesi kelimesine, aynen, harfiyen
4. (gram.) fiile ait, fiil kabilinden. verbal contract sözlü anlaşma, şifahi kontrat. verbal distinction kelime farkı. verbal note (pol.) şifahi takrir, nota. verbal noun mastar ismi, isimfiil. verbal translation harfi harfine tercüme
5. sözlü çeviri. verbally ağızdan, şifahen.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

verbal

sözlü
ağızdan
sözel
kelimesi kelimesine
aynen
fiilden türemiş


Son arananlar: