turklehceleri.org

vektor

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

vektor

[lat.] riyaz. Ədədi qiyməti və istiqaməti olan riyazi kəmiyyət və bu kəmiyyətin qrafik təsviri.


Son arananlar: