turklehceleri.org

uzanmak

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

uzanmak

[Köken: Anlam genişlemesi] (Yatmak): Yayılıp yatmak, Yatıp dinç almak (El yetirmek): Sozulmak, El sozmak (Boyunca yayılmak): Sozulup yatmak

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

uzanmak

ф. 1) сузылу, сузылып китү; 2) сузылып яту

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

uzanmak

Türkiye Türkçesi: uzanmak
Azerbaycan Türkçesi: uzanmag
Başkurt Türkçesi: kul huⱬıv oⱬaytıv tartılıv
Kazak Türkçesi: sozıluv sozılıpjetüv
Kırgız Türkçesi: kol sunū
Özbek Türkçesi: çozilmàk uzänmàk
Tatar Türkçesi: kul suzu ozaytu tartılu
Türkmen Türkçesi: el yetirmek sozulmak
Uygur Türkçesi: sozulmak tartilmak
Rusça: t'anut's'a dot'agivat's'a

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

uzanmak

[uzonmok], işl. Süýnmek, uzaboýuna süýnüp ýatmak. Uzanyp ýatmaga mydarym ýetmez, Günde müň kowlasam, baý ýere gitmez (Kemine). Ädiksiz uzandy bu gün ýatanda, Söweşler pälwany garry general (G. Seýitliýew).


Son arananlar: