turklehceleri.org

ulımak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

ulımak

ulumak·III, 255


Son arananlar: