turklehceleri.org

uşun

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

uşun

omuz başı, çigin başı·I, 77


Son arananlar: