turklehceleri.org

turuçı

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

turuçı

durucu, durmayı iş edlnen,II, 52


Son arananlar: