turklehceleri.org

topar

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

topar

[topor], at. 1. Adamlaryň bir ýere jemlenen üýşmegi, toplumy. Kärendeçilikde ýaş össürimleriň uly topary işleýär. 2. Bir maksat üçin, bir kär, iş boýunça toplanan adamlaryň jemi.
 ‣ Topar tutmak topar bolup birleşmek, bir topara üýşmek, jemlenmek. Olar topar tutup, tirkeşip ugradylar.


Son arananlar: