turklehceleri.org

tekit

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

tekit

[Köken: Arapça] Kayta ese salma, Kayta söyleme, Eytdiğini ettirme, Gücetme

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

tekit

Türkiye Türkçesi: tekit
Azerbaycan Türkçesi: tä'kid
Başkurt Türkçesi: (kabatlap) iskä töşöröv
Kazak Türkçesi: aytkanın istetüv koymav
Kırgız Türkçesi: küçötṻ kayta eske salū
Özbek Türkçesi: tä'kid küçäytiriş
Tatar Türkçesi: (kabatlap) iskä töşirü
Türkmen Türkçesi: berk (gayta-gayta) tabşırma
Uygur Türkçesi: täkrar sözläş
Rusça: nastaivaniye vtoriçnoye napominaniye

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

tekit

a. Tekit. Tekit qilmaq – Tekit etmek.


Son arananlar: