turklehceleri.org

tavan

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

tavan

[Köken: Kökeni belirsiz] Tepe

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

tavan

и. түшәм □ tavan arası чарлак, чорма

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

tavan

Türkiye Türkçesi: tavan
Azerbaycan Türkçesi: tavan
Başkurt Türkçesi: tüşäm
Kazak Türkçesi: töbe
Kırgız Türkçesi: şıp
Özbek Türkçesi: şip
Tatar Türkçesi: tüşäm
Türkmen Türkçesi: potolok petik
Uygur Türkçesi: torus
Rusça: potolok

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

tavan

I. is. Binanın daxilinin üst örtüsü; səqf. Bir qoca da zilləyərək gözlərini tavana; Ovuşdurub ovucunda tütün tökür qəlyana. S.Rüstəm. Alçacıq tavandan torpaq tökülür; Lakin üzlər gülür, baxışlar gülür. Ə.Cəmil. ‣ Tavan altda (altında) qalan deyil – borcundan çıxar, əvəzini verər, xəcalətindən çıxar. ..Özün bilirsən ki, mən tavan altda qalan oğlan deyiləm, arxayın ol, xəcalətindən çıxaram. “Kirpi”.

II. is. [fars.] Güc, qüvvət, qüvvə (çox vaxt “tab” sözü ilə bərabər işlənir). Dedim, ayrılığa yoxdur tavanım; Ayrılıb getməsin sərvi-rəvanım. Ə.Cavad.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

tavan

tavan

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

tavan

(Persian) gifts of fruit and material brought to a wedding or other celebration by women.


Son arananlar: