turklehceleri.org

tark

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

tark

1: (Arabic) ~ Et-/~i dunyo qil- to forsake material things.

2: (Persian) fold, crease.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

tark

çatırtıyı, kesik ve keskin sesi taklittir.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

tark

s.ş.aňl.söz. Ýeke sapar tarkyldap çykýan ses, tarkyldy. – Haw, sen ýalňyşýarsyň – diýip, Annaguly sözüni soňlamanka, tark edip atdy (A. Durdyýew).

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

tark

bir ünlem ifadesi. ~ dep uşkok atıldı: tark diye silah atıldı.


Son arananlar: