turklehceleri.org

tarhan

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

tarhan

at, syp. 1. kön.s. Orta asyrlarda käbir türki halklarda salgyt ýeňilliklerinden peýdalanýan adam. 2. Islegine göra erkin hereket etmäge, ýaşamaga hukuk gazanan. Bolýar, onda, sen tarhan, ötägit! (Halk ertekisinden). Sen bir tarhan adam, näme edesiň gelse edibermeli bolarsyň-da. 3. Oglana dakylýan at.
 ‣Tarhan haty kön. s. birine ýurduň hökümdarynyň ýeňillikleriň berilýändigini tassyklamak üçin beren haty.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

tarhan

islamlık'tan önce verilmi; olan bir addır, "bey" demektir.I, 436


Son arananlar: