turklehceleri.org

tangmaq

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

tangmaq

Bağlamak. Yaghachqa tangmaq – Ağaca bağlamak. Béshigha yaghliq tangghan qiz – Başı örtülü kız.


Son arananlar: