turklehceleri.org

tabip

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

tabip

[Köken: Arapça] Emci

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

tabip

и. табиб, врач, дәвачы

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

tabip

Türkiye Türkçesi: tabip
Azerbaycan Türkçesi: täbib doktor
Başkurt Türkçesi: tabip doktor vraç
Kazak Türkçesi: däriger tävip
Kırgız Türkçesi: tabıp
Özbek Türkçesi: täbib
Tatar Türkçesi: tabip doktor vraç
Türkmen Türkçesi: vraç doktor
Uygur Türkçesi: tevip
Rusça: doktor vraç

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

tabip

a. tabip,. mutatabbip.


Son arananlar: