turklehceleri.org

təzədən

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

təzədən

zərf Yenidən, bir daha, yenə. Təzədən başlamaq. Təzədən işə girişmək. Sözü təzədən təkrar etmək. – [Gülüş:] Mənə qalırsa, lap evi dibindən söküb yerə qoymaq və təzədən tikmək lazımdır. C.Cabbarlı. ..Ana, oğul, gəlin və nəvə təzədən və həmişəlik birləşdilər. H.Seyidbəyli.


Son arananlar: