turklehceleri.org

təsnifat

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

təsnifat

is. [ər. “təsnif” söz. cəmi] Hər hansı eynicinsli şeylərin və ya anlayışların müəyyən ümumi əlamətlərə görə siniflərə, qruplara, bölmələrə ayrılması sistemi; klassifikasiya. Bitkilərin təsnifatı. Mineralların təsnifatı.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

təsnifat

sınıflandırma


Son arananlar: