turklehceleri.org

tərsanə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

tərsanə

is. [ər. darüssəna-dan] is. Gəmi düzəldilən və təmir olunan yer, verf, zavod.


Son arananlar: