turklehceleri.org

tənqidçi

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

tənqidçi

is. Tənqidlə məşğul olan adam (bax. tənqid 3-cü mənada). Musiqi tənqidçisi. Tənqidçinin qeydləri. Teatr tənqidçisi. – Pis tənqidçilər tez unudulur, amma yaxşı əsərlər qalır. M.Hüseyn. // Tənqid edən. Tənqidçimiz göstərir ki... Tələbkar tənqidçi.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

tənqidçi

eleştirmeci, münekkit


Son arananlar: