turklehceleri.org

təbib

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

təbib

is. [ər.] Həkim. Təbib olsam, yaraların bağlaram; Sinəm üstə düyünlərəm, dağlaram. Aşıq Ələsgər. [Padşahın qızı:] Məmləkətdə bir təbib qalmayıbdır ki, atam onu məni müalicə etmək üçün gətirməmiş olsun. Ə.Haqverdiyev.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

təbib

tabip


Son arananlar: