turklehceleri.org

tünlük

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

tünlük

is. Qələbəlik, adam çox olan yer, basabas. Sahənin o biri briqadasının üzvləri də buraya gəldikləri üçün çardağın altında əməlli-başlı tünlük idi. Ə.Əbülhəsən. Artyom adasındakı ovlaqda xüsusən istirahət günləri çox tünlük olur. M.Rzaquluzadə.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

tünlük

I. qalınlıq, sıxlıq
{kalınlık, sıklık}

II. basabas, basırıq
{koyuluk, kalabalık}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

tünlük

kalabalık

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

tünlük

bk. tünglük.


Son arananlar: