turklehceleri.org

tüm

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

tüm

[Köken: Uydurukça] Bütün, Var, Varı, Varca

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

tüm

с. 1) бөтен, барча, һәммә; 2) к.: tümen

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

tüm

Türkiye Türkçesi: tüm
Azerbaycan Türkçesi: hamı bütün
Başkurt Türkçesi: bötön totoş
Kazak Türkçesi: bäri bütin
Kırgız Türkçesi: büt bütin
Özbek Türkçesi: bütün hämmä
Tatar Türkçesi: bötin totış
Türkmen Türkçesi: bütḯn hemme ähli
Uygur Türkçesi: pütün
Rusça: vse vsö

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

tüm

I, at. 1. Gözedürtme garaňky. Tüm garaňky. 2. Goranmak üçin ýeriň aşagyndan gurlan buky. Ýeriň aşagynda tümler gurlupdyr.


TÜM II, at. Gum içinde gyr bilen alaňyň arasynda ýatan giden giň meýdan. Gözledim, görmedim tümleri, düzi (Mätäji).


TÜM III, at, kön.s. Dikligine gazylan çuň çukuryň gapdaly köwlüp gurulýan jaý. Ol tümi ýerdöle şekilinde, agzyndan bir adam girip biler ýaly edip aşak gazypdyr-da, ony hem bir gapdala hüňüpdir (A. Gowşudow).

Sahaca—İngilizce Sözlük (Straughn, 2006)

tüm-

v. to sum up, conclude; to unite; tümük v. conclusion

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

tüm

at tonlannda düz renk· I, 338


Son arananlar: