turklehceleri.org

tüşürmek

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

tüşürmek

düşürmek, indirmek, dökmek, azaltmak, aşağılamak. Küzgünü kolumdan tüşürdüm: aynayı elimden düşürdüm, maşoklanı cerge tüşürügüz: çuvalları yere indiriniz, tamadanı sıyın tüşürmegiz: büyüğün onurunu aşağılatmayınız, bağasın tüşürgendi: değerini indirmiş, karşçı partile hokumetni tüşürdüle: muhalif partiler hükümeti indirdiler, anı sırtından cüknü tüşürügüz: onun sırtından yükü indiriniz, esge ~: aklına getirmek, caşçık tiş tüşüredi: çocuk diş döküyor, çocuk diş düşürüyor, koluna cuk tüşürse tölerikdi: eline bir şey geçerse ödeyecek, cel börkün tüşürdü: rüzgâr şapkasını düşürdü, açha ~: para kazanmak, cüregime ot tüşürgendi: kalbime ateş düşürdü, aytılğannı cerge tüşürmeydi (d): söyleneni yere düşürmüyor.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

tüşürmek

düşürmek, indirmek·II, 78, 79, 316


Son arananlar: